Σάββατο 16.01.2016 live @ Ιδρυμα 2.14Σάββατο 16.01.2016
Ιδρυμα 2.14
Black trinity (Black Metal, Salonica) / Αρχή του τέλους (Post Punk/Athens)

H συναυλία ξεκινάει στις 21:00.
Προτεινόμενη συνεισφορα 2 €.

Torch illusions crush the redeemer.